Areaware / NY

Areaware חברה מניו יורק, מייצרת חפצים יומיומיים, שימושיים ומיוחדים. מטרת החברה ליצור מוצרים עם מחשבה כדי לעורר תגובה רגשית ולעודד דיאלוג בין אנשים וסביבתם. החברה רוצה לחקור שפות עיצוב כאמצעי ליצירת צורות וחומרים חדשים. לאנשים בחברה יש חוש הומור טוב וחפצים פואטים. החברה משמשת פורום לכשרונות צעירים ומקומיים, וביחד, מקווים להיות קול חזק לעיצוב האמריקאי. "אנו מאמינים כי הערכה ליופי היא מרכיב מרכזי לחיים ורוצים לגלם את העיקרון הזה אפילו בדברים הפשוטים ביותר".

Balancing Blocks
340.00 ₪
255.00 ₪